המקוואות שלנו

עבודות שביצענו בחוץ לארץ

בולגריה, סופיה

יציקת בור הטבילה, בור ע"ג בור, + אוצר השקה מהצד.

קפריסין

תכנון, כולל יציקת בור הטבילה, בור ע"ג בור, של המקווה היחידי באזור.

גרמניה

מנכ"ל הארגון "מקוואות ה - 100", הוזמן ע"י רב הקהילה המקומית, למצוא פתרון לבור טבילה שנבנה ללא אוצר.

מקווה נשים של המועצה הדתית בשכונת ארמון הנציב ירושלים

עבודה מורכבת וקשה, שכמעט בלתי ניתנת לביצוע, ההריסה נעשתה מעל אוצרות מים שהיו בשימוש, ובכל משך העבודה, המקווה פעל, ולא נסגר אפילו ליום אחד. מהות העבודה שביצענו : הריסת שני בורות טבילה שאינם בשימוש, ההריסה כללה גם ארבעה אוצרות, ובמקומם יצקנו בור טבילה אחר מרווח, + אוצר מלמטה, (בור ע"ג בור) , + אוצר מהצד

קפריסין

תכנון, כולל יציקת בור הטבילה, בור ע"ג בור, של המקווה היחידי באזור.

גרמניה

מנכ"ל הארגון "מקוואות ה - 100", הוזמן ע"י רב הקהילה המקומית, למצוא פתרון לבור טבילה שנבנה ללא אוצר.

מקוואות ציבוריים בצפון

מקווה נשים בעיר שלומי

תכנון ופיקוח

מקווה ציבורי נשים, עתלית

תכנון הוספת אגף, + פתרון בעיה בבור הטבילה.

מקוואות ציבוריים בדרום

מקווה ציבורי נשים להבים

תחזוקה ופתרון בעיות

מקווה של האדמו"ר מקרטשנף, קריית גת

תכנון, והשלמת שלד המקווה קומפלט.

מקווה ציבורי גברים, גדרה

תכנון, והשלמת שלד המקווה קומפלט.

מקוואות ציבוריים במרכז

בולגריה, סופיה

יציקת בור הטבילה, בור ע"ג בור, + אוצר השקה מהצד.

קפריסין

תכנון, כולל יציקת בור הטבילה, בור ע"ג בור, של המקווה היחידי באזור.

גרמניה

מנכ"ל הארגון "מקוואות ה - 100", הוזמן ע"י רב הקהילה המקומית, למצוא פתרון לבור טבילה שנבנה ללא אוצר.

מקווה נשים של המועצה הדתית בשכונת ארמון הנציב ירושלים

עבודה מורכבת וקשה, שכמעט בלתי ניתנת לביצוע, ההריסה נעשתה מעל אוצרות מים שהיו בשימוש, ובכל משך העבודה, המקווה פעל, ולא נסגר אפילו ליום אחד. מהות העבודה שביצענו : הריסת שני בורות טבילה שאינם בשימוש, ההריסה כללה גם ארבעה אוצרות, ובמקומם יצקנו בור טבילה אחר מרווח, + אוצר מלמטה, (בור ע"ג בור) , + אוצר מהצד

קפריסין

תכנון, כולל יציקת בור הטבילה, בור ע"ג בור, של המקווה היחידי באזור.

גרמניה

מנכ"ל הארגון "מקוואות ה - 100", הוזמן ע"י רב הקהילה המקומית, למצוא פתרון לבור טבילה שנבנה ללא אוצר.