מקוואות פרטיים

מקוואות ה – 100 מציעה דרך סלולה וקלה, שפיתחנו עבורכם, שתיתן לכם כלים מעשיים, ומידע שלם, כיצד לבנות מקווה טהרה, בדרך נכונה, מהירה, קלה, וברורה.

להלן שלב אחרי שלב איך זה עובד :

שלב א’ שיחת הכרות להבין את צורכי הלקוח. (ללא עלות.)

שלב ב’ שליחת תמונות, סרט, (או תוכניות.) של הבית, והאזור המיועד לבניית המקווה.

שלב ג’ בדיקת היתכנות הקמת מקווה, המותאם לצורכי הלקוח, באזור המבוקש, תוך 24 שעות. (ללא עלות.) (מצריך עבודה של ממש, הכולל תכנון בסיסי, והשקעה של זמן, לבחון באופן מדוקדק, את כל הפרמטרים הדרושים למקווה, האם ניתן ליישמם בשטח הנ”ל.) 

שלב ד’ בהזמנת שירותי תכנון, יעביר המזמין 5,000 ₪ לפני מע”מ, לחשבון מקוואות ה – 100.

שלב ה’ הכנת סקיצה, (קיימת אופציה למספר חלופות.) הכוללת תלת מימד להמחשה ברורה. (תוך 5 ימי עבודה. במקרים דחופים ניתן לקבל את העבודה, תוך 24 שעות.)

שלב ו’ התאמת הסקיצה לבקשת הלקוח, עד שביעות רצונו המלאה, ואישורה בכתב.

שלב ז’ הכנת תוכנית עבודה, הכוללת מבט על, חתכים, חזיתות, התמקדות בבור הטבילה, אוצרות, תעלות, המחשות בתלת מימד, בנוסף המחשות המראות שלבי בנייה. בתוכניות מופיעים מפרטים, המלצות של מגוון חומרים מעולים, כל חומר המותאם נקודתית למטרה ספציפית, ומידע רב. (משך זמן ההכנה יהיה עד 10 ימי עבודה.)

שלב ח’ המזמין ידפיס את התוכניות במכון העתקות, ויוכל לקבל הצעות מחיר מקבלנים.

שלב ט’ ניתן להזמין בנפרד, כתב כמויות, תמורת תשלום של 5,000 ₪ לפני מע”מ.

שלב י’ המזמין יוכל לקבל ליווי לבנייה, הנמשכת על פני מספר חודשים.
ב – רמה בסיסית תמורת 5,000 ₪ לפני מע”מ.
או ב – רמה אדוקה תמורת תוספת של עוד 5,000 ₪ לפני מע”מ.

רמה בסיסית כוללת, בדיקת החפירה, בדיקת הברזל, הנחיית העובדים ביום היציקה, על מנת שהיציקה תצליח, המתנה בשטח עד סיום היציקה. ביקור לאחר פירוק הטפסנות, הכולל הנחיות, איך לטפל ביציקה, ואיך להשלים את התעלות. קו פתוח לכל שאלה.

רמה אדוקה התעניינות מקדימה בשלבי הבנייה, כדי למנוע טעויות, וידיעה מתמדת, מה קורה, מעורבות יתר, הכוללות יותר הגעה לשטח. יש לזכור שמדובר על תקופה, הנמשכת על פני מספר חודשים.

הבהרה אם יהיה צורך לשכור שרותי מהנדס, (לא בהכרח יהיה צריך, תלוי בנתונים בשטח.)
המזמין ישלם ישירות למהנדס. (המחיר למהנדס יהיה בין 2,500 ₪ לפני מע”מ ל 5,000 ₪ לפני מע”מ.)
אנו נמליץ על מהנדס שאנו עובדים איתו 15 שנה, עם הצלחות יוצאות מגדר הרגיל.