מקוואות ציבוריים

מקוואות ה – 100 מציעה דרך סלולה וברורה, שפיתחנו עבורכם, שתיתן לכם כלים מעשיים, ומידע שלם, כיצד לבנות מקווה טהרה ציבורי, בדרך נכונה, ובהבנת התהליך המורכב העומד לפניכם.

להלן שלב אחרי שלב איך זה עובד:

שלב א’ שיחת הכרות, להבין את צורכי הלקוח, העברת מידע כתוב ללקוח, על מורכבות בניית מקווה ציבורי, והעליות הכרוכות בכך. (ללא עלות) כפתור שיקשר למידע

שלב ב’ אישור עקרוני בכתב, של המזמין, שהשירותים המגוונים הניתנים על ידינו, המחירים, ושלבי תשלום, מתאימים לו. במקביל, המזמין יעביר תמונות, מידע, שיש על הבית והאזור המיועד לבניית המקווה, או מפת מדידה.

שלב ג’ בדיקת היתכנות הקמת מקווה, המותאם לצורכי הלקוח, באזור המבוקש, תוך 24 שעות.
(ללא עלות.)
(מצריך עבודה של ממש, הכולל תכנון בסיסי, והשקעה של זמן, לבחון באופן מדוקדק, את כל הפרמטרים הדרושים למקווה, האם ניתן ליישמם בשטח הנ”ל.) 

שלב ד’ חתימת הסכם בין הצדדים. כפתור שיקשר להסכם

שלב ה’ הכנת סקיצה. (קיימת אופציה למספר חלופות.) הכוללת תלת מימד להמחשה ברורה.
תוך 10 ימי עבודה. במקרים דחופים ניתן תוך 5 ימי עבודה.

שלב ו’ התאמת הסקיצה לבקשת הלקוח, עד שביעות רצונו המלאה, ואישורה בכתב.

שלב ז’ הכנת גרמושקה. (גרמושקה ממוחשבת, הכוללת חישובי שטחים, חתכים, חזיתות, גגות, פיתוח חוץ, ומבט על.) משך זמן העבודה יהיה עד 15 ימי עבודה.                                                                             במקביל, יש להכין תוכנית עבודה, הכוללת מבט על, חתכים, חזיתות, התמקדות בבור הטבילה, אוצרות, תעלות, המחשות בתלת מימד, בנוסף המחשות המראות שלבי בנייה. בתוכניות מופיעים מפרטים, המלצות, של מגוון חומרים מעולים, כל חומר המותאם נקודתית למטרה ספציפית, ומידע רב.
משך זמן ההכנה, יהיה עד 15 ימי עבודה. ס”ה 30 ימי עבודה. 

שלב ח’ המזמין ידפיס את התוכניות במכון העתקות, ויוכל לקבל הצעות מחיר מקבלנים.

יתר השלבים והמידע מפורטים בהסכם העבודה.